لاوین هیر

دوره ی گروهی

مشخصات دوره
مدت دوره: یک روزه فشرده مبتدی تا پیشرفته
تاریخ برگزاری : 14 ابان
نحوه برگزاری: حضوری (مجموعه لاوین)
پشتیبانی دوره:یکساله به صورت تلفنی
تلفن تماس : 09223892701

دوره ی خصوصی

مشخصات دوره
مدت دوره: 5جلسه
تاریخ برگزاری : 14 ابان
نحوه برگزاری: حضوری (مجموعه لاوین)
پشتیبانی دوره:یکساله به صورت تلفنی
تلفن تماس : 09223892701

دوره ی غیر حضوری

مشخصات دوره
مدت دوره: 5جلسه
تاریخ برگزاری : 14 ابان
نحوه برگزاری: حضوری (مجموعه لاوین)
پشتیبانی دوره:یکساله به صورت تلفنی
تلفن تماس : 09223892701

Scroll to Top
اسکرول به بالا